Ezi-SERVO II CC-Link - krokové motory se zpětnou vazbou a CC-Link sběrnicí

EZI-SERVO II CC-Link - krokové motory se zpětnou vazbou

Přehled parametrů

Ezi-SERVO II CC-Link - krokové motory se zpětnou vazbou

přídržný moment: 0,016~12 N.m

rozlišení enkodéru: 4000 / 10000 / 16000 / 20000 pulzů/ot.

Přípustná okolní teplota: 0°C~+50°C

napájecí napětí: 24 VDC / 40~70 VDC

Velikosti
NEMA 8 (20x20 mm)   / NEMA 11 (28x28 mm) /
NEMA 14 (35x35 mm) / NEMA 17 (42x42 mm) /
NEMA 23 (56x56 mm) / NEMA 24 (60x60 mm) /
NEMA 34 (86x86 mm)

 • Systém Ezi-SERVO II CC-Link tvoří hybridní krokový motor se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotka, jenž disponuje inteligentním řízením a průmyslovou sběrnicí CC-Link.
 • Krokové motory jsou osazeny inkrementálním optickým snímačem s vysokým rozlišením až 20 000 pulzů na 1 otáčku, který zaručí velmi přesné polohování bez ztráty kroku.
 • Rozhraní CC-Link poskytuje komunikační rychlost až 10 Mbit/s. Díky tomu má systém minimální prodlení a přesnou synchronizaci vzájemně propojených jednotek.
 • Pomocí integrované poziční tabulky PT (Position Table) je možno konfigurovat a spouštět jednotlivé polohovací profily přes vzdálené registry (RWr, RWw).
 • Do poziční tabulky PT lze uložit až 256 polohovacích profilů.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • Možnost navýšení běhového krouticího momentu až na 150 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost krátkodobého navýšení krouticího momentu při rozběhu až na 350 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost vzájemného sesíťování více jednotek současně (max. 64 jednotek).
 • Schopnost detekce poruchových stavů.
 • Krokové motory vel. NEMA 17~34 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK.
 • Ke krokovým motorům ze sestavy Ezi-SERVO II nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Externí zapouzdřený kontrolér s integrovanou CC-Link sběrnicí
 • Poziční tabulka s až 256 polohovacími profily
 • Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou a vysokým rozlišením
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Redukce tepla a úspora energie
 • Vylepšený průběh krouticího momentu v celém spektru otáček

 

                                                                                     

 


 

Síťově řízené krokové motory po sběrnici CC-Link

Ezi-SERVO II CC-Link je systém krokového motoru a externího driveru se zabudovaným komunikačním rozhraním CC-Link a vysokorychlostní komunikací (max. 10 Mbit/s). Ezi-SERVO II CC-Link představuje vzdáleně řízený modul prostřednictvím průmyslové komunikační sítě CC-Link.
Multifunkční ovládání je možné obsazením 1 nebo 2 stanicemi v síti CC-Link, přičemž polohovací a monitorovací funkce jsou zpracovávány příkazy z nadřazeného systému.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou

Ezi-SERVO II je inovativní zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou, který pro monitorování aktuální polohy používá optický inkrementální enkodér s vysokým rozlišením.
Zpětná vazba enkodéru umožňuje systému Ezi-SERVO II vyhodnocovat aktuální pozici každých 50 mikrosekund. Díky tomu dokáže řídicí jednotka Ezi-SERVO II eliminovat ztrátu pozice či kroku a zajistit přesné polohování.
Jako příklad uveďme konvenční krokový motor s řídicí jednotkou, který může kvůli náhlé změně zatížení ztratit krok, zatímco Ezi-SERVO II automaticky koriguje pozici pomocí zpětné vazby enkodéru.

 

 


 

Žádné ladění parametrů

Pro zajištění výkonnosti stroje, plynulého chodu, eliminace poziční chyby a nízké hladiny šumu vyžadují konvenční servo systémy v prvotní fázi ladění zpětnovazebních parametrů (např. proporcionální, integrační a derivační složky) jako výchozí krok pro dosažení stabilního chování systému.
Dokonce i systémy, které používají automatické ladění (auto-tuning), vyžadují po nainstalování a oživení stroje ruční doladění parametrů, zejména pokud se v zařízení používá více než jedna nezávislá osa.
Ezi-SERVO II disponuje pokročilou zpětnovazební kontrolou polohování a algoritmem, které dohromady eliminují potřebu zdlouhavého ladění parametrů vyžadované u konvenčních zpětnovazebních servo systémů.
To znamená, že systém Ezi-SERVO II je optimalizován pro danou aplikaci a připraven pracovat ihned po vybalení z krabice.
Systém Ezi-SERVO II využívá jedinečných vlastností při řízení krokových motorů se zpětnou vazbou, čímž eliminuje tyto těžkopádné kroky a poskytuje programátorovi velmi výkonný servo systém, aniž by ztrácel čas s komplexním nastavováním.
Ezi-SERVO II se hodí zejména pro aplikace s menší tuhostí zátěže (například pro pásový a kladkový systém), které občas vyžadují konvenční servo systémy s objemnou a drahou převodovkou pro potlačení setrvačnosti zátěže.
Ezi-SERVO II lze také výjimečně použít pro aplikace s vysokým zatížením a vyšší dynamikou.
 
 
 

 

Redukce tepla / úspora energie

Ezi-SERVO II automaticky řídí proud motoru podle aktuálního zatížení. To znamená, že redukuje proud při nízkém zatížení a naopak jej zvyšuje při větším zatížení. 
Optimalizací proudu motoru je dosaženo snížení tepla a úspory energie, resp. nízké spotřeby systému.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Navýšení krouticího momentu

(zvyšování napětí motoru a proudové nastavení)
 
Ezi-SERVO II zesiluje napětí dodávané krokovému motoru prostřednictvím interního DC-DC převodníku. Díky tomu se navyšuje krouticí moment ve vysokých rychlostech.
Navíc lze nastavit a posílit běhový proud až na 150 %, čímž se zvýší krouticí moment při nízkých otáčkách.
Průběh krouticího momentu tak může být vylepšen přibližně o 30 % v celém rozsahu otáček.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Žádné vibrace a oscilace

Konvenční servomotory přejíždí svou cílovou polohu a snaží se jí korigovat reverzováním otáček, což se děje zejména v aplikacích s vysokým zesílením.
Tento jev převládá zvláště v systémech, kde je odtržení nebo statické tření výrazně větší, než dynamické tření. Cílem je snížit zesílení, což ovlivňuje přesnost nebo použít polohově řízený systém Ezi-SERVO II.
Ezi-SERVO II využívá jedinečných vlastností krokových motorů a díky tomu dokáže zablokovat hřídel v požadované cílové poloze, aniž by došlo k překmitům mimo žádanou polohu.
Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, polovodičů, kamerové systémy a inkoustový tisk, v nichž by oscilace a vibrace systému mohly být problémem.

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

Hladké a přesné polohování

Systém Ezi-SERVO II tvoří vysoce přesný krokový motor, který je osazený inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku.
Na rozdíl od konvenčního driveru s mikrokrokováním, provádí vysoce výkonný mikroprocesor (MCU) osazený na základní desce řídicí jednotky Ezi-SERVO II vektorové řízení a filtrování, které vytváří plynulé řízení rotace s minimálními zvlněním.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rychlá odezva

Podobně jako u konvenčních krokových motorů, se dokáže Ezi-SERVO II okamžitě synchronizovat s řídicími pulzy (vstupními povely) a dosáhnout tak rychlé odezvy při polohování.
Ezi-SERVO II je optimální volbou, pokud je vyžadována stabilita v přídržné poloze a rychlé změny polohy na krátkou vzdálenost.
Tradiční servo systémy mají přirozenou prodlevu, tzv. čas ustálení mezi řídicími vstupními povely a výsledným pohybem kvůli neustálému monitorování aktuální polohy.

 

 

 

 


 

 

Vysoké rozlišení

Krokový motor systému Ezi-SERVO II je osazen vysoce přesným inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku s možností 12 úrovní softwarového přenastavení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Vysoký krouticí moment

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže systém Ezi-SERVO II udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. To znamená, že Ezi-SERVO II nepřetržitě pracuje bez ztráty pozice při 100% zatížení. Na rozdíl od konvenčních driverů s mikrokrokováním využívá Ezi-SERVO II vysoký kontinuální krouticí moment ve vyšších rychlostech pohybu díky inovativnímu a optimálnímu řízení proudu fáze.

 


 

Vysoká rychlost

Ezi-SERVO II dobře funguje ve vysokých rychlostech bez ztráty synchronizace nebo poziční chyby. Schopnost tohoto systému průběžně monitorovat aktuální polohu umožňuje krokovému motoru generovat vysoký krouticí moment, a to i při 100 % zatížení.
 

 

 

 

Seznam dostupných sestav Ezi-SERVO II CC-Link a jejich objednacích kódů*:

Bez elektromagnetické brzdy

[ ]

S elektromagnetickou brzdou

[-BK]

Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky
Ezi-SERVOII-CL-20M-F EzM2-20M-F EzS2-CL-20M-F - - -
Ezi-SERVOII-CL-20L-F EzM2-20L-F EzS2-CL-20L-F - - -
Ezi-SERVOII-CL-28S-D EzM2-28S-D EzS2-CL-28S-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-28SM-D EzM2-28SM-D EzS2-CL-28S-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-28M-D EzM2-28M-D EzS2-CL-28M-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-28MM-D EzM2-28MM-D EzS2-CL-28M-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-28L-D EzM2-28L-D EzS2-CL-28L-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-28LM-D EzM2-28LM-D EzS2-CL-28L-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-35M-D EzM2-35M-D EzS2-CL-35M-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-35MM-D EzM2-35MM-D EzS2-CL-35M-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-35L-D EzM2-35L-D EzS2-CL-35L-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-35LM-D EzM2-35LM-D EzS2-CL-35L-D - - -
Ezi-SERVOII-CL-42S-A EzM2-42S-A EzS2-CL-42S-A Ezi-SERVOII-CL-42S-A-BK EzM2-42S-A-BK EzS2-CL-42S-A
Ezi-SERVOII-CL-42S-B EzM2-42S-B EzS2-CL-42S-B Ezi-SERVOII-CL-42S-B-BK EzM2-42S-B-BK EzS2-CL-42S-B
Ezi-SERVOII-CL-42M-A EzM2-42M-A EzS2-CL-42M-A Ezi-SERVOII-CL-42M-A-BK EzM2-42M-A-BK EzS2-CL-42M-A
Ezi-SERVOII-CL-42M-B EzM2-42M-B EzS2-CL-42M-B Ezi-SERVOII-CL-42M-B-BK EzM2-42M-B-BK EzS2-CL-42M-B
Ezi-SERVOII-CL-42L-A EzM2-42L-A EzS2-CL-42L-A Ezi-SERVOII-CL-42L-A-BK EzM2-42L-A-BK EzS2-CL-42L-A
Ezi-SERVOII-CL-42L-B EzM2-42L-B EzS2-CL-42L-B Ezi-SERVOII-CL-42L-B-BK EzM2-42L-B-BK EzS2-CL-42L-B
Ezi-SERVOII-CL-42XL-A EzM2-42XL-A EzS2-CL-42XL-A Ezi-SERVOII-CL-42XL-A-BK EzM2-42XL-A-BK EzS2-CL-42XL-A
Ezi-SERVOII-CL-42XL-B EzM2-42XL-B EzS2-CL-42XL-B Ezi-SERVOII-CL-42XL-B-BK EzM2-42XL-B-BK EzS2-CL-42XL-B
Ezi-SERVOII-CL-56S-A EzM2-56S-A EzS2-CL-56S-A Ezi-SERVOII-CL-56S-A-BK EzM2-56S-A-BK EzS2-CL-56S-A
Ezi-SERVOII-CL-56S-B EzM2-56S-B EzS2-CL-56S-B Ezi-SERVOII-CL-56S-B-BK EzM2-56S-B-BK EzS2-CL-56S-B
Ezi-SERVOII-CL-56M-A EzM2-56M-A EzS2-CL-56M-A Ezi-SERVOII-CL-56M-A-BK EzM2-56M-A-BK EzS2-CL-56M-A
Ezi-SERVOII-CL-56M-B EzM2-56M-B EzS2-CL-56M-B Ezi-SERVOII-CL-56M-B-BK EzM2-56M-B-BK EzS2-CL-56M-B
Ezi-SERVOII-CL-56L-A EzM2-56L-A EzS2-CL-56L-A Ezi-SERVOII-CL-56L-A-BK EzM2-56L-A-BK EzS2-CL-56L-A
Ezi-SERVOII-CL-56L-B EzM2-56L-B EzS2-CL-56L-B Ezi-SERVOII-CL-56L-B-BK EzM2-56L-B-BK EzS2-CL-56L-B
Ezi-SERVOII-CL-60S-A EzM2-60S-A EzS2-CL-60S-A Ezi-SERVOII-CL-60S-A-BK EzM2-60S-A-BK EzS2-CL-60S-A
Ezi-SERVOII-CL-60S-B EzM2-60S-B EzS2-CL-60S-B Ezi-SERVOII-CL-60S-B-BK EzM2-60S-B-BK EzS2-CL-60S-B
Ezi-SERVOII-CL-60M-A EzM2-60M-A EzS2-CL-60M-A Ezi-SERVOII-CL-60M-A-BK EzM2-60M-A-BK EzS2-CL-60M-A
Ezi-SERVOII-CL-60M-B EzM2-60M-B EzS2-CL-60M-B Ezi-SERVOII-CL-60M-B-BK EzM2-60M-B-BK  EzS2-CL-60M-B
Ezi-SERVOII-CL-60L-A EzM2-60L-A EzS2-CL-60L-A Ezi-SERVOII-CL-60L-A-BK EzM2-60L-A-BK EzS2-CL-60L-A
Ezi-SERVOII-CL-60L-B EzM2-60L-B EzS2-CL-60L-B Ezi-SERVOII-CL-60L-B-BK EzM2-60L-B-BK EzS2-CL-60L-B
Ezi-SERVOII-CL-86M-A EzM2-86M-A EzS2-CL-86M-A Ezi-SERVOII-CL-86M-A-BK EzM2-86M-A-BK EzS2-CL-86M-A
Ezi-SERVOII-CL-86M-B EzM2-86M-B EzS2-CL-86M-B Ezi-SERVOII-CL-86M-B-BK EzM2-86M-B-BK EzS2-CL-86M-B
Ezi-SERVOII-CL-86L-A EzM2-86L-A EzS2-CL-86L-A Ezi-SERVOII-CL-86L-A-BK EzM2-86L-A-BK EzS2-CL-86L-A
Ezi-SERVOII-CL-86L-B EzM2-86L-B EzS2-CL-86L-B Ezi-SERVOII-CL-86L-B-BK EzM2-86L-B-BK EzS2-CL-86L-B
Ezi-SERVOII-CL-86XL-A EzM2-86XL-A EzS2-CL-86XL-A Ezi-SERVOII-CL-86XL-A-BK EzM2-86XL-A-BK EzS2-CL-86XL-A
Ezi-SERVOII-CL-86XL-B EzM2-86XL-B EzS2-CL-86XL-B Ezi-SERVOII-CL-86XL-B-BK EzM2-86XL-B-BK EzS2-CL-86XL-B

*: Systémy Ezi-SERVO II CC-Link objednávejte pouze pod objednacím kódem sestavy. Objednací kódy samostatných motorů a řídicích jednotek jsou určeny pouze jako náhradní díly.

 

Technická specifikace krokových motorů:

Modelová řada EzM2-20 EzM2-28 EzM2-35 EzM2-42 EzM2-56 EzM2-60 EzM2-86
Velikost motoru 20M 20L 28S 28M 28L 35M 35L 42S 42M 42L 42XL 56S 56M 56L 60S 60M 60L 86M 86L 86XL
Metoda řízení - bipolární
Počet fází - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Napětí VDC 2,75 3,0 3,0 3,0 3,0 2,88 4,59 3,36 4,32 4,56 7,2 1,56 1,62 2,64 1,32 1,48 2,2 2,34 3,6 4,8
Proud fáze A 0,5 0,5 0,95 0,95 0,95 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Odpor fáze Ohm 5,5 6,0 3,2 3,2 3,2 4,8 5,4 2,8 3,6 3,8 6,0 0,52 0,54 0,88 0,33 0,37 0,55 0,39 0,6 0,8
Indukčnost fáze mH 2,0 2,6 2,0 2,7 3,2 6,1 6,5 5,4 7,2 8,0 15,6 1,2 2,0 4,0 0,75 1,1 2,7 3,0 6,5 8,68
Přídržný moment N.m 0,016 0,025 0,069 0,098 0,118 0,13 0,23 0,32 0,44 0,5 0,65 0,64 1,0 1,5 0,88 1,28 2,4 4,5 8,5 12
Setrvačnost rotoru g.cm2 2,5 3,3 9,0 13 18 15 20 35 54 77 114 180 280 520 240 490 690 1800 3600 5400
Hmotnost g 80 104 147 204 232 194 226 294 357 426 564 608 784 1230 693 856 1419 2355 3941 5453
Délka motoru (L) mm 28 38 32 45 50 32 36 34 40 48 60 46 55 80 47 56 85 78 117 155

Přípustné radiální zatížení

(vzdálenost od konce hřídele)

3 mm N 18 18 30 30 30 22 22 22 22 22 22 52 52 52 70 70 70 270 270 270
8 mm 30 30 38 38 38 26 26 26 26 26 26 65 65 65 87 87 87 300 300 300
13 mm - - 53 53 53 33 33 33 33 33 33 85 85 85 114 114 114 350 350 350
18 mm - - - - - 46 46 46 46 46 46 123 123 123 165 165 165 400 400 400
Přípustné axiální zatížení N nižší než hmotnost motoru
Odpor izolace Mohm 100 MIN. (při 500 VDC)
Třída izolace - třída B (130°C)
Pracovní teplota °C 0 až 55

 

Technická specifikace řídicích jednotek:

Modelová řada motoru EzM2-20 EzM2-28 EzM2-35 EzM2-42 EzM2-56 EzM2-60 EzM2-86
Modelová řada driveru EzS2-CL-20 EzS2-CL-28 EzS2-CL-35 EzS2-CL-42 EzS2-CL-56 EzS2-CL-60 EzS2-CL-86
Vstupní napájení 24 VDC ±10 % 40~70 VDC
Metoda řízení Uzavřený regulační obvod s 32bitovým ARM procesorem
Proudová spotřeba Max. 500 mA (vyjma proudu motoru)
Okolní teplota

Při provozu: 0~+50 °C

Při skladování: -20~+70 °C

Vlhkost

Při provozu: 35~85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Při skladování: 10~90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím 0,5 G
Rozsah otáček 0~3 000 ot/min *1
Rozlišení enkodéru
Model enkodéru 4 000 pulzů/ot.: 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 600 / 4 000
Model enkodéru 10 000 pulzů/ot.: 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 600 / 5 000 / 6 400 / 7 200 / 10 000
Model enkodéru 16 000 pulzů/ot.: : 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 600 / 5 000 / 6 400 / 7 200 / 10 000 / 16 000
Model enkodéru 20 000 pulzů/ot.: 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 600 / 5 000 / 6 400 / 7 200 / 10 000 / 20 000
(rozlišení je nastavitelné parametrem) *2
Detekce poruchy Nadproud / Překročení rychlosti / Chyba sledování pozice / Přetížení / Překročení teploty / Přepětí / Chyba v zapojení motoru / Chyba v zapojení enkodéru / Chyba napětí motoru / Chyba In-Position / Chyba paměti ROM / Chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti
LED signalizace Status Power / Status alarmu / Status In-Position / Status Servo On
Výběr In-Position 0~63 úrovní (nastavitelné parametrem)
Výběr zesílení 0~63 úrovní (nastavitelné parametrem)
Směr rotace CW / CCW (pro / proti směru hodinových ručiček, nastavitelné parametrem)
Typ stanice Vzdálená stanice
Počet obsazených stanic 1 stanice / 2 stanice
Vstupní I/O signály 3 vyhrazené vstupy (limitní čidlo+ / limitní čidlo- / referenční čidlo), 7 programovatelných vstupů
Výstupní I/O signály 6 programovatelných výstupů (optočleny), 1 vyhrazený výstup pro ovládání elmag. brzdy

*1: Uvedené otáčky jsou platné až do rozlišení 10 000 pulzů/ot. Maximální otáčky mohou být 3 000 ot/min a s rozlišením překračující 10 000 pulzů/ot. bude maximální rychlost v souladu s tímto nastavením omezena.

Berte prosím na vědomí, že krouticí moment klesá s rostoucími otáčkami motoru, viz momentové charakteristiky v katalogovém listu. Tato skutečnost by měla být brána v potaz při dimenzování a volbě příslušného motoru. U modelové řady krokového motoru EzM2-86 se vzhledem k setrvačnosti rotoru nedoporučuje překračovat rychlost 500 ot/min.

*2: Pokud nastavené rozlišení překračuje rozlišení enkodéru, krokový motor bude pracovat v mikrokrocích mezi pulzy.

 


 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY Ezi-SERVOII-CL-20~60
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSVN-S-□□□F Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSVN-S-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-E-□□□F Prodlužovací kabel enkodéru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení zpětné vazby krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-E-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-M-□□□F Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-M-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-P-□□□F Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CSVO-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CGNR-RT-□□□F Programovací kabel RS-485 □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky a převodníku FAS-RCV / FAS-RCR.
- Komunikační síťový kabel CC-Link - - Tento kabel není poskytován, je doporučeno použít předepsaný typ CC-Link asociací.
FAS-RCV Převodník RS-485 / USB - - Převodník určený pro připojení PC k řídicí jednotce prostřednictvím USB.
FAS-RCR Programovací kabel RS-232C Převodník určený pro připojení PC k řídicí jednotce prostřednictvím RS-232C.
CGNR-U-□□□F Programovací kabel USB □□□ = 002, 003, 005 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení převodníku FAS-RCV a PC.
CGNR-C-□□□F Programovací kabel RS-232C Slouží pro propojení převodníku FAS-RCR a PC.

 


 

 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY Ezi-SERVOII-CL-86
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSVN-S-□□□F Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSVN-S-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-E-□□□F Prodlužovací kabel enkodéru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení zpětné vazby krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-E-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVP-M-□□□F Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVP-M-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVP-P-□□□F Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CSVP-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CGNR-RT-□□□F Programovací kabel RS-485 □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky a převodníku FAS-RCV / FAS-RCR.
- Komunikační síťový kabel CC-Link - - Tento kabel není poskytován, je doporučeno použít předepsaný typ CC-Link asociací.
FAS-RCV Převodník RS-485 / USB - - Převodník určený pro připojení PC k řídicí jednotce prostřednictvím USB.
FAS-RCR Programovací kabel RS-232C Převodník určený pro připojení PC k řídicí jednotce prostřednictvím RS-232C.
CGNR-U-□□□F Programovací kabel USB □□□ = 002, 003, 005 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení převodníku FAS-RCV a PC.
CGNR-C-□□□F Programovací kabel RS-232C Slouží pro propojení převodníku FAS-RCR a PC.

 


 

 


 

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

 

FASTECH: Ezi-SERVO II CC-Link High Speed Short Pitch Motion in Mitsubishi CC-Link Network

Demonstrační osmiosý systém Ezi-SERVO II CC-Link představující velmi přesné a synchronní polohování osmi krokových motorů se zpětnou vazbou prostřednictvím sítě CC-Link.

 

Technická konzultace