ZAKÁZKOVÉ STEJNOSMĚRNÉ MOTORY - MPT, MPQ, MPVE

Přehled parametrů

výkon: od 50 do 1500 W (v režimu provozu S2)

rychlost: 1500, 2000, 2400, 3000 ot/min

krouticí moment: 0,33 až 4,77 N.m

napájecí napětí: 12, 24, 48, 90, 170 VDC

provedení: přírubové B14/B5, patkové B3

Velikost IEC

MPT: 56, 63, 71, 80

MPQ: 71, 80

MPVE: 56, 63, 71, 80

! Zakázkové stejnosměrné motory řady MPT, MPQ a MPVE se již nevyrábějí !

 • Zakázkové stejnosměrné motory řady MPT, MPQ a MPVE lze přizpůsobit pro danou aplikaci jak z pohledu výstupní rychlosti, tak i vstupního napájení.
 • Produktová řada DC motorů MPT se vyznačuje válcovou konstrukcí se dvěma permanentními magnety.
 • Produktová řada DC motorů MPQ je tvořena čtyřmi permanentními magnety bez vlastního chlazení (ventilátoru).
 • U produktové řady DC motorů MPVE je integrován ventilátor na hřídeli rotoru. Kvůli usnadnění přestupu tepla je tato řada motorů opatřena žebrováním, které zvětšuje celkovou plochu chlazených částí.
 • Smysl otáčení motoru je dán změnou polarity napájení.
 • DC motory řady MPT, MPQ a MPVE mohou pracovat ve dvou režimech provozu podle zatížení - v trvalém režimu S1 nebo krátkodobém režimu S2. V případě překročení proudového odběru stanoveným pro režim S1 je vlivem aplikovaného zatížení stejnosměrný motor provozován již v krátkodobém režimu provozu S2. V tomto režimu smí motor běžet po definovaný čas, než dosáhne povolené tepelné hranice (max. 30 minut). Poté, musí být motor vypnut po nezbytně dlouhou dobu pro dostatečně ochlazení na okolní teplotu.
 • Díky normalizovaným velikostem metrických přírub IEC lze tyto motory snadno připojit k jakékoliv produktové řadě převodovek TRANSTECNO a také jiným převodovkám disponujícími standardizovanými rozměry přírub IEC.
 • Možno kombinovat tyto motory se šnekovýmiplanetovýmičelními nebo kuželočelními převodovkami TRANSTECNO

 

Mezi hlavní charakteristiky zakázkových kartáčových DC motorů řady MP patří:

 • válcová konstrukce motoru bez ventilátoru nebo s možností vlastního chlazení ventilátorem umístěným na hřídeli rotoru (řada MPT a MPQ)
 • žebrovaný plášť motoru s vlastním chlazením pomocí ventilátoru umístěným na hřídeli rotoru (MPVE)
 • magnetické pole generované permanentními magnety
 • výstupní výkon od 50 W do 1500 W (v režimu provozu S2)
 • dostupné v průměrech těla (mm): 80, 105, 110, 120, 138, 158
 • stejnosměrné napájecí napětí: 12, 24, 48, 90, 170 VDC
 • vysoký rozběhový moment
 • třída krytí: IP54 (IP55 na vyžádání)
 • teplotní třída izolace: F
 • provozní režim: S1 (trvalý režim provozu), S2 (krátkodobý režim provozu)
 • připojení pomocí svorkovnice
 • certifikáty: CE

 

Volitelné příslušenství:

 • montážní provedení: přírubové B14/B5, patkové B3 (pouze u řady MPVE)
 • zvýšená třída krytí IP55 oproti standardu
 • elektromagnetická brzda
 • zpětná vazba: tachometr, inkrementální enkodér
 
      *  Další volitelné opce na vyžádání.

Příklad produktového kódu:

MPT150-3024-B14S

 

MPT 150 30 24 B14 S
Typ Velikost Rychlost Napětí Příruba Montážní provedení

MPT

MPQ

MPVE

viz tabulka

30 = 3000 ot/min

24 = 2400 ot/min

20 = 2000 ot/min

15 = 1500 ot/min

12 = 12 V

24 = 24 V

48 = 48 V

90 = 90 V

17 = 170 V

B14

B5

S = Standardní

R = Speciální

 

MPQ

MPT

  1500 ot/min 2000 ot/min 2400 ot/min 3000 ot/min Krouticí moment [N.m] Režim provozu
Napětí [V] Výkon [W] Proud [A] Výkon [W] Proud [A] Výkon [W] Proud [A] Výkon [W] Proud [A]

-

40

12 50 5,5 67 7,3 80 8,8 100 11,0 0,33 S2 20 min
24 50 2,7 67 3,6 80 4,4 100 5,5
48 50 1,4 67 1,8 80 2,2 100 2,7
90 50 0,73 67 0,97 80 1,16 100 1,45
170 50 0,39 67 0,51 80 0,62 100 0,77

-

50

12 70 7,5 95 10,0 110 12,0 140 15,0 0,46 S2 20 min
24 70 3,7 95 5,0 110 6,0 140 7,5
48 70 1,8 95 2,5 110 3,0 140 3,7
90 70 1,0 95 1,4 110 1,6 140 2,0
170 70 0,5 95 0,7 110 0,9 140 1,0

-

65

12 100 10,7 135 14,4 160 17,0 200 27,0 0,65 S2 20 min
24 100 5,4 135 7,2 160 8,5 200 13,5
48 100 2,7 135 3,6 160 4,3 200 6,7
90 100 1,4 135 1,9 160 2,3 200 3,6
170 100 0,75 135 1,0 160 1,2 200 1,5
- 80 12 125 13,5 165 18,0 200 21,5 250 27,0 0,82 S2 20 min
24 125 6,7 165 9,0 200 10,8 250 13,5
48 125 3,4 165 4,5 200 5,4 250 6,7
90 125 1,8 165 2,4 200 2,9 250 3,6
170 125 0,95 165 1,3 200 1,5 250 1,9
- 100 12 150 16,0 200 21,4 240 25,6 300 32,0 0,98 S2 20 min
24 150 8,0 200 10,7 240 12,8 300 16,0
48 150 4,0 200 5,3 240 6,4 300 8,0
90 150 2,1 200 2,8 240 3,4 300 4,3
170 150 1,1 200 1,5 240 1,8 300 2,4
- 150 12 200 21,5 265 28,4 - - - - 1,30 S2 20 min
24 200 10,7 265 14,2 320 17,2 400 21,5
48 200 5,4 265 7,1 320 8,5 400 10,7
90 200 2,9 265 3,8 320 4,6 400 5,7
170 200 1,5 265 2,0 320 2,4 400 3,0
- 201 12 175 18,6 235 25,0 280 30,0 350 37,0 1,14 S2 20 min
24 175 9,3 235 12,5 280 15,0 350 18,7
48 175 4,7 235 6,3 280 7,5 350 9,4
90 175 2,5 235 3,3 280 4,0 350 5,0
170 175 1,3 235 1,8 280 2,1 350 2,8
102 202 12 300 32 400 44 - - 600 64 1,96 S2 30 min
24 300 16 400 22 - - 600 32
48 300 8,0 400 11,0 480 12,8 600 16,0
90 300 4,3 400 5,8 480 6,9 600 8,7
170 300 2,3 400 3,1 480 3,7 600 4,6
103 203 12 450 48,0 600 64 - - 900 96 2,94 S2 30 min
24 450 24,0 600 32,0 - - 900 48,0
48 450 12,0 600 16,0 720 19,2 900 24,0
90 450 6,4 600 8,6 720 10,2 900 12,8
170 450 3,4 600 4,5 720 5,5 900 6,8
104 204 12 600 66 800 86 - - - - 3,92 S2 30 min
24 600 33,0 800 42,8 - - 1200 66,0
48 600 16,5 800 21,4 960 26,4 1200 33,0
90 600 8,5 800 11,4 960 13,6 1200 17,0
170 600 4,6 800 6,0 960 7,2 1200 9,0
105 - 12 750 82 1000 110 - - - - 4,77 S2 30 min
24 750 41,2 1000 53,5 - - 1500 82
48 - - - - - - - -
90 - - - - - - - -
170 - - - - - - - -

Poznámka: Maximální doba provozu v režimu S2 je uvedena v tabulce výše. Pro získání hodnot v režimu provozu S1 vynásobte uvedený výkon motoru faktorem 0,6. Například motor MPT40, 3000 ot/min smí běžet při 100 W po dobu 20 minut nebo kontinuálně při 60 W.

Konfigurátor k tomuto produktu není k dispozici.

3D modely k tomuto produktu nejsou k dispozici.

Technická konzultace