6 důvodů, proč používat přírubové enkodéry MIG

BEGE MIG je magnetický enkodér s extrémně vysokou kvalitou signálu a špičkovým zpracováním vyráběný v Nizozemsku. Jedná se o přírubový typ enkodéru, který se netradičně montuje mezi motor a převodovku. Díky tomu jej lze snadno integrovat do stávajícího pohonu nebo doplnit do zcela nového stroje, aniž by se výrazně prodloužila zástavbová délka pohonu. MIG je kompatibilní prakticky se všemi řídicími systémy a je také velmi vhodný pro optimalizaci stávajících jednotek. Tato patentovaná technologie enkodérů pasuje do každého stroje. V současné době jsou k dispozici verze s inkrementálním i absolutním odměřováním polohy. Schématický obrázek níže znázorňuje a podrobně vysvětluje šest nejdůležitějších vlastností enkodéru BEGE, kvůli kterým byste měli zvážit použití této technologie ve Vaší aplikaci.

  1. Robustní a odolný

Použití vulkanizovaného magnetického kroužku činí enkodér robustním a odolným proti vibracím.

  1. Jednoduchá montáž

Přírubový enkodér MIG pasuje na každý elektromotor s přírubou IEC. U atypických pohonů může být enkodér zakázkově upraven tak, aby odpovídal specifickým rozměrům daného motoru.

  1. Velmi stabilní, bezkontaktní měření signálu

Vysoce kvalitní elektronika utěsněná v epoxidové pryskyřici je zcela chráněna před vnějšími vlivy a zajišťuje velmi stabilní bezkontaktní měření signálu.

  1. Výjimečná ochrana

Z důvodu montáže mezi motor a převodovku je enkodér MIG zcela chráněn před špínou, prachem, korozí a kapalinami. Dokonce i při vysokotlakém čištění.

  1. Neuvěřitelně kompaktní

Přírubové enkodéry BEGE MIG instalované ve strojích a pohonných systémech jen zanedbatelně prodlužují délku celého pohonu. Šířka enkodéru se pohybuje v rozmezí od 7 mm do 15 mm v závislosti na vybraném modelu a velikosti motoru.

  1. Žádné dodatečné úpravy pohonu

Protože je enkodér BEGE MIG integrován mezi motor a převodovku, nejsou nutné žádné úpravy motoru, jako např. prodloužený kryt ventilátoru nebo vyvedená druhá hřídel NDE.

Více informací k enkodérům řady MIG včetně možnosti stažení dokumentace najdete v příslušné produktové kategorii.

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu použití pohonné techniky ve venkovních prostředích vzrůstá zájem o motory s vysokou třídou krytí. Ne jinak tomu je u stejnosměrných elektromotorů, které se díky nízkému a bezpečnému napětí čím dál více prosazují v mobilních aplikacích, které mohou být určeny i pro venko...
Vážení zákazníci a obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2019, velmi si jí vážíme. Dovolte nám, abychom Vám do nového roku 2020 popřáli hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a už teď se těšíme na nové výzvy v nastávajícím roce (nejen) v oblasti pohonn...
Naše nová řada kompaktních asynchronních motorů SM s hranatou skříní se začíná čím dál více prosazovat v provozech. Jejich vývoj proto stále pokračuje a postupně se rozrůstá o nové velikosti skříní, potažmo výkony. Od nynějška máme nově v nabídce tyto elektromotory také s osovou výškou IEC...
Představujeme novou generaci krokového motoru se zpětnou vazbou a integrovanou řídicí jednotkou Ezi-SERVO II BT. Tento systém je z hlediska ovládání určen výhradně pro pulzní řízení nadřazeným systémem s výstupy PTO (Pulse Train Output). Prostřednictvím PLC, motion karty či generátoru pulzů lze jedn...
Kolaborativní robot – cobot je robot uzpůsobený pro fyzickou interakci s lidmi ve sdíleném pracovním prostoru. To je hlavní rozdíl oproti klasickým průmyslovým robotům. Myšlenkou je, že robot ve spolupráci s člověkem je schopen udělat více práce, než robot nebo člověk samostatně. Postupem času více a víc...
Technická konzultace