Ezi-SERVO II BT – II. generace pulzně řízeného all-in-one krokového motoru se zpětnou vazbou

Představujeme novou generaci krokového motoru se zpětnou vazbou a integrovanou řídicí jednotkou Ezi-SERVO II BT. Tento systém je z hlediska ovládání určen výhradně pro pulzní řízení nadřazeným systémem s výstupy PTO (Pulse Train Output). Prostřednictvím PLC, motion karty či generátoru pulzů lze jednoduše ovládat polohu, rychlost i směr otáčení v závislosti na aktuální frekvenci a sledu pulzů z nadřazeného systému. K dispozici jsou dva režimy ovládání a to 1-pulzní nebo 2-pulzní režim. V 1-pulzním režimu lze motor řídit signály STEP/DIR, zatímco v 2-pulzním režimu pomocí signálů CW/CCW (poloha i směr otáčení jsou ovládány pulzními signály). Krokové motory z řady Ezi-SERVO II BT jsou dostupné v následujících čtyřech velikostech:

  • NEMA 11 (28x28 mm)
  • NEMA 17 (42x42 mm)
  • NEMA 23 (56x56 mm)
  • NEMA 24 (60x60 mm)

 

 

 

Na výběr je celkem z 13 různých modelů s krouticím momentem od 0,069 N.m až do 2,4 N.m. Ke krokovým motorům ve velikostech NEMA 17~24 dodáváme také provedení s elektromagnetickou brzdou, která se montuje před motor a lze ji tak snadno vyměnit nebo doplnit k již dodanému motoru. Jako zpětná vazba je použit inkrementální enkodér s vysokým rozlišením 10 000, 16 000 nebo 20 000 pulzů, což zaručí velmi přesné dosažení polohy bez ztráty kroku. Výstupní signály A/B/Z z inkrementálního enkodéru lze vyvést do nadřazeného systému pro monitorování a vyhodnocování aktuální polohy.

 

 

Základní konfigurace parametrů se provádí prostřednictvím komunikačního rozhraní RS-232 přes PC. K tomuto účelu je k dispozici zdarma dodávaný software Drive Setting Program. Ezi-SERVO II BT používá stejnosměrné napájení 24 VDC u všech výše uvedených velikostí.

Více informací k tomuto produktu včetně možnosti stažení dokumentace a CAD modelů najdete v příslušné produktové kategorii.

 

VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=QnL06x6GoLA

Naší nabídku šnekových převodovek jsme nově rozšířili o šnekové převodovky z vysoce kvalitní nerezové oceli od nizozemské společnosti BEGE. Využití najde například v aplikacích, kde je nutné dodržovat vysoké hygienické standardy nebo je nutná zvýšená odolnost čistícím prostředkům. Díky hygienickému provedení ...
Limitní snímače polohy se v dnešní době hojně využívají v automatizačních procesech a jednoúčelových strojích. Zejména v mechanismech, které vyžadují konečné posuvy nebo rotace, je nutné znát s dostatečnou přesností krajní polohy tak, aby se zamezilo nechtěné kolizi s mechanickými dorazy. Koncové snímače se d...
U průmyslových zařízení je stále častější požadavek na nahrazení hydraulických válců elektro-mechanickými zdvižnými systémy a to z mnoha dobrých důvodů. Tento trend v Evropě probíhá již několik let a nyní se přesouvá i do Severní Ameriky. Úkolem inženýrů je tak  navrhnout systém se zdvižnými převodovkami...
Použitím přizpůsobených přesných převodovek, pastorků a ozubených hřebenů lze zajistit vyšší efektivitu i výkon strojů. Díky optimalizaci pohonu a jejich lineárních os se zabrání přetěžování, vypínání regulátorů a nadměrnému opotřebovávání. Mluvíme zde o významu a výhodách jednotlivých komponent, které n...
Do kategorie řízení kompaktních motorů DKM jsme přidali regulátor otáček DSD-90. Ten je určen pro jednosměrnou regulaci otáček stejnosměrných motorů do výkonu 200 W s napájením 90 VDC. DSD-90 je na vstupu napájen ze střídavé sítě 1x 230 VAC, 50/60 Hz a na výstupu generuje stejnosměrné napětí 90 VDC nebo ...
Technická konzultace